O Savskoj biciklističkoj ruti

Savska biciklistička ruta proteže se duž rijeke Save i dugačka je preko 850 kilometara. Rijeka Sava svoj put započinje na izvoru Zelenci pored Kranjske Gore i povezuje četiri države - Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju gdje kod Beograda utječe u Dunav. Savska biciklistička ruta provest će vas i upoznati s prirodnim ljepotama, povijesnim i kulturnim znamenitostima ove regije.

Dužina Sava Toura
845 km
Odvezli smo
107 km

Dan 0. – 26.5.2016.

admin
26.05.2016.

Biciklistička tura Sava 2016.

admin
06.05.2016.
0

Deveti dan vožnje 6.6.2015. (Zasavica – Boljevci – Beograd)

admin
06.06.2015.

Osmi dan vožnje 5.6.2015. (Brčko – Bijeljina – Sremska Mitrovica (SRB) – Zasavica)

admin
05.06.2015.